"Er is niets dat zo direct de weg naar de ziel vindt als schoonheid". (Joseph Addison)

"Ieder kunstwerk is een kind van zijn tijd"(Wassily Kandinsky)

Kunst zien...


Je kunt op allerlei manieren van kunst genieten. Je kunt een museum bezoeken of een mooi boek doorbladeren. Je laat kunst op je inwerken zonder er verder iets van te (willen) weten. Je wordt direct getroffen door de schoonheid ervan.

Maar wat is mooi? Schoonheidsidealen veranderen door de tijd heen. Dat heeft te maken met de veranderende smaak van zowel de kunstenaar als het publiek, normen die veranderen onder invloed van maatschappelijke verschuivingen. Soms is een bijna exacte kopie van de werkelijkheid mooi, maar vaak heeft de schoonheid van de kunst met ander zaken te maken: ontroering, expressie; evenwicht en harmonie...

Kunst hoeft niet altijd 'net echt' te zijn, net zo min als kunst altijd 'mooi' hoeft te zijn. Immers: wat is schoonheid? En is het wel de opgave van de kunst om 'schoonheid' te doen ontstaan? Of gaat het om 'de waarheid'? En wat is die waarheid dan?

... en begrijpen


Als je jezelf dergelijke vragen stelt, is kunst meer dan een vluchtig aangenaam tijdverdrijf. Dan wil je er meer van weten. Je wilt kunst begrijpen. Wat is de betekenis van een kunstwerk? Hoe is het gemaakt, hoe is het ontstaan? Wat wil de kunstenaar ermee zeggen? Wat zegt het jou?

Geen enkel kunstwerk kan los worden gezien van zijn context. De mens maakt kunst als reactie op zijn omgeving. Daardoor wordt het een vorm van communicatie binnen de eigen tijd en omstandigheden. De kunstenaar kan 'afbeelden', dat wil zeggen de zichtbare figuratieve wereld om hem heen weergeven; de kunstenaar kan ook verbeelden, zijn eigen wereld creëren. Dit kan tot abstractie leiden.

Het kunstwerk vraagt dan om een soort visuele dialoog, een actieve participatie. Kennis van de cultuur is nodig om het kunstwerk en de onderliggende emotie beter te kunnen begrijpen.


In dialoog met kunst  Lees verder  >>