Algemene Voorwaarden


  • Alle activiteiten vinden plaats in groepsverband, waarbij er een minimale en maximale groepsgrootte is, afhankelijk van de activiteit, tenzij anders is afgesproken
  • Bij onvoldoende deelname zal een activiteit geen doorgang vinden, tenzij anders is afgesproken.
  • Tijdstip kan gewijzigd worden als museum openingstijden wijzigt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld (per mail of per telefoon).
  • In de prijs is nooit inbegrepen entree museum, lunch/diner, consumptie, tenzij anders vermeld.
  • Boeking is pas definitief na ontvangst betaling op bankrekening. Bij annuleren door Lèneke Knipscheer worden gestorte bedragen teruggestort.
  • Boeken geschiedt door middel van invullen boekingsformulier en betalen verschuldigde kosten.
  • Indien u op het aanmeldingsformulier aangeeft dat uw naam op een deelnemerslijst geplaatst mag worden, dan zal deze deelnemerslijst aan de deelnemers vooraf toegezonden worden. U kunt dan eventueel afspraken maken over gezamenlijk vervoer.
  • Indien een suggestie wordt gedaan voor hotel/restaurantarrangement dan wordt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.