Activiteiten in Nederland


Kunsthistorische Rondleidingen
In diverse musea met name in de Randstad (bijvoorbeeld Haags Gemeentemuseum, Panorama Mesdag, Prinsenhof Delft) zijn verschillende rondleidingen mogelijk. Dit kan de vaste collectie of een tijdelijke tentoonstelling behelzen. Deze rondleidingen duren gemiddeld ruim een uur. Dit jaar komt in navolging van de Provence ook hier op aanvraag een "In het spoor van…"serie rondom diverse kunstenaars. Men kan zich opgeven voor een rondleiding (max.15 personen). Bij minder dan 8 personen worden de rondleidingen geannuleerd en krijgt u bericht, tenzij anders is vermeld.
Kijk op de pagina kunstgrepen Nederland voor een greep uit het aanbod. Neem contact op voor de geplande rondleidingen of voor het organiseren van een rondleiding op maat.
Kunsthistorische Lezingen
Lezingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en kunstnijverheid. Het onderwerp en de lengte zijn deels afhankelijk van de wens van de toehoorders. Het kan gaan over een algemeen of specifiek kunst (historisch) onderwerp (zoals bijvoorbeeld keramiek, kunststromingen, beelden, architectuur) als over een specifieke kunstenaar (zoals bijvoorbeeld Berlage of Mondriaan). In principe duren de lezingen 1½ à 2 uur.
Kijk op de pagina kunstgrepen Nederland voor een greep uit het aanbod. Neem contact op voor de geplande lezingen of voor het organiseren van lezingen op maat.
Kunsthistorische Cursussen
Het is ook mogelijk cursussen op divers gebied te volgen. Hierbij zal dan dieper op bepaalde kunsthistorische onderwerpen worden ingegaan dan tijdens een lezing en elke cursus zal door één of meerdere museumbezoeken worden begeleid. Voor 2008 loopt de cursus 'capita selecta' en de cursus 'in het spoor van… (minimaal 10, maximaal 15 deelnemers).
Kijk op de pagina kunstgrepen Nederland voor een greep uit het aanbod. Neem contact op voor de geplande cursussen of voor het organiseren van cursussen op maat.
Maatwerk
Voor alle bovenstaande activiteiten is maatwerk mogelijk. Dit betekent:

  • U kunt uw eigen groep samenstellen en in overleg een programma maken. Dit kan een rondleiding, lezing of een cursus zijn.
  • U kunt dan in overleg de lengte en inhoud van een rondleiding, lezing of cursus variëren. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor bepaalde combinaties rondom een thema. Een lezing over Mondriaan en een bezoek aan het Haags Gemeentemuseum is een mogelijkheid. Of u kunt samen met Lèneke een eigen korte of langere kunstcursus samenstellen op basis van bestaande lezingen en rondleidingen. Bijvoorbeeld: kunstenaars van de 'Haagse School', waarbij verschillende inleidingen m.b.t. diverse kunstenaars worden gegeven in combinatie met museumbezoeken.
Neem contact op met Lèneke Knipscheer voor het organiseren van een activiteit op maat.
Terug naar boven